PDC կտրիչ 1613X7 Ծրագրեր

Առաջնային ատամը՝ 1613X7
Երկրորդ բացվածքի վերին մասը՝ 664մ-2821մ, կադրերը՝ 2157մ,
գայլիկոնը ջրհորից դուրս է, հետևի մաշվածությունը փոքր է, հիմնական ատամները վնասված չեն, իսկ գայլիկոնը գտնվում է լավ վիճակում։
Կիրառում` Կոնգլոմերատ
գործ